Σχετικά με το Kaldin

Το Kaldin είναι λογισμικό για την διεξαγωγή διαδικτυακών δοκιμίων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με μία ή περισσότερες επιλογές, καθώς και ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης.

Για να συνδεθείτε στο Kaldin εισάγετε στον περιηγητή σας την διεύθυνση www.my-smd.gr:8080/kaldin

Περισσότερα σύντομα.