About


Σχετικά με το my-smd.gr

Το my-smd αποτελεί διαδικτυακή φοιτητική κοινότητα και πύλη, που απευθύνεται στην κοινότητα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Το my-smd είναι μια νέα, σύγχρονη φοιτητική διαδικτυακή πλατφόρμα, που αποσκοπεί στην επικοινωνία και την αλληλοβοήθεια των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Αξιοποιώντας στο βέλτιστο δυνατό τις νέες τεχνολογίες, στοχεύει στο να αποτελέσει ενα σημείο πρόσβασης των φοιτητών και χρήσιμο δικτυακό τόπο πρός τους συμφοιτητές μας. Σκοπός του my-smd είναι να αποτελέσει μια διαδραστική πύλη, και παράλληλα ένα εύχρηστο φοιτητικό εργαλείο, ανοικτό προς όλους τους φοιτητές της Σχολής, και όχι μόνο.

Σας προσκαλούμε να βοηθήσετε και εσείς ενεργά το my-smd ώστε αυτό να γίνει εργαλείο για κάθε φοιτητή της Σχολής, διαμοιραζόμενοι πληροφορίες για τα μαθήματα, σημειώσεις, ανακοινώσεις απο τα μαθήματα στο αμφιθέατρο, διαδίδοντάς το και έτσι με τον τρόπο σας να  συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθειά μας.

Το τεχνολογικό σκέλος του my-smd στηρίζεται αποκλειστικά σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Υπεύθυνη για τη συντήρηση του διακομιστή (server) και του λογισμικού, την εφαρμογή ενημερώσεων, την λειτουργία του Forum, του Medwiki και όλων των υπολοίπων  απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσθηκών όπως η δυνατότητα συνομιλιών σε ζωντανό χρόνο με εικόνα και ήχο, είναι η Διαχειριστική Ομάδα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμη με email στην διεύθυνση mysmd_τελεία_forum_στο_gmail_τελεία_com ή εναλλακτικά μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου.

Παράλληλα η Διαχειριστική Ομάδα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και τον συντονισμό όλων των σχετικών δράσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Η ομάδα του my-smd, στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης της υπηρεσίας που προσφέρει στην φοιτητική μας κοινότητα, θα συντονίσει μια σειρά απο δράσεις με στόχο την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της διαδικτυακής μας καθημερινότητας.

Έτσι λοιπόν, θα προβούμε σύντομα σε μια σειρά απο δράσεις όπως:

  • Η δυνατότητα βιντεοσκόπησης και αποθήκευσης των μαθημάτων, αλλά και η ζωντανή τους μετάδοση μέσω του διαδικτύου (live streaming)
  • Η δυνατότητα προσφοράς επιπλέον αποθηκευτικού χώρου στον δίσκο μας, για τα προσωπικά φοιτητικά σας αρχεία.
  • Η δυνατότητα παροχής προσωπικής υπό σελίδας και ιστολογίου, και ομάδων εργασίας
  • Η δυνατότητα ανταλλαγής κλινικών μεταξύ των χρηστών του my-smd με χρήση της ειδικής εφαρμογής.
  • Η δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης μέσω του Shibboleth του Πανεπιστημίου Αθηνών με χρήση των προσωπικών διακριτικών του φοιτητή.
  • Ο σχηματισμός ομάδας φοιτητών που θα αναλάβουν τη συγγραφή συνοπτικών ηλεκτρονικών σημειώσεων
  • Μελλοντικός στόχος αποτελεί η συνέργεια του ιστότοπου με τις δικτυακές υπηρεσίες της Σχολής (Γραμματεία, Εργαστήρια, Κλινικές κλπ.) πρός διευκόλυνση και συγκεντρωτική ενημέρωση των φοιτητών και για ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα εργαστούμε για την εφαρμογή μιας σειράς εργαλείων και δυνατοτήτων στον ιστότοπο, όπως η δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακών αυτοαξιολογούμενων δοκιμίων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων της Σχολής μας, καθώς και η συλλογική ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενεργοποίηση στοιχείων gamification σε ειδικές υπο σελίδες στον ιστότοπο. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με φορείς της κοινότητας Ιατρικής Σχολής για την διενέργεια διαδικτυακών ημερίδων και ζωντανών ή βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων.

Όμως για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται σαφώς η βοήθεια και η συνεργασία όλων μας, ώστε να αποκτήσει αυτή η προσπάθεια την απαιτούμενη δημοσιότητα και το ανάλογο κύρος εντός της φοιτητικής μας κοινότητας.

Το my-smd δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την επίσημη ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής ή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά μια προσπάθεια ενοποίησης των διαδικτυακών δράσεων, μια συνεχώς εξελισσόμενη πλατφόρμα και ομάδα φοιτητών που ως στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση.

Η ομάδα του my-smd θα ήθελε να ευχαριστήσει τους παρακάτω οργανισμούς και φορείς, που είτε άμεσα είτε έμμεσα παρέχουν τα τεχνικά μέσα για την υλοποίηση του παρόντος ιστότοπου: