Σχετικά με το Kaldin

Το Kaldin είναι λογισμικό για την διεξαγωγή διαδικτυακών δοκιμίων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με μία ή περισσότερες επιλογές, καθώς και ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης.

Για να συνδεθείτε στο Kaldin πατήστε click εδώ (δουλεύει σε Chrome)

Το Kaldin είναι λογισμικό για την διεξαγωγή διαδικτυακών δοκιμίων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με μία ή περισσότερες επιλογές, καθώς και ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης.

Για να συνδεθείτε στο Kaldin εισάγετε στον περιηγητή σας την διεύθυνση www.my-smd.gr:8080/kaldin

Περισσότερα σύντομα.