ΣΙΤΙΣΗ 2016 – 2017 (Νεότερη δημοσίευση από την Γραμματεία)

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.