Ύλη μαθημάτων 2ου Εξαμήνου 2016-2017

Ιατρική Φυσική ΙΙ
A’ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ», 2η έκδοση, 2013
 • Κεφάλαιο 14: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΜΣ) ((όλο εκτός από τις παρ. 4.5, 6.1(6.1.1 έως 6.1.3) και 9)
 • Το κεφάλαιο 16 (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, laser και εφαρμογές στην ιατρική πράξη) από το βιβλίο του Ε. Γεωργίου
 • Κεφάλαιο 17: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (όλο εκτός από τις παρ. 6.4 και 7(7.1 έως 7.4))
 • Κεφάλαιο 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (όλο εκτός από την παρ. 4 (4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2))
 • Κεφάλαιο 19: ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (όλο)
 • Β’ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: «ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»
 • Κεφάλαιο 3: ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (όλο)
 • Κεφάλαιο 4: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ (όλο)
 • Κεφάλαιο 5: ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ (όλο)
 • Κεφάλαιο 6: ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ (όλο)
 • Κεφάλαιο 7: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (όλο)
 • Κεφάλαιο 8: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (όλο)
 • Κεφάλαιο 9: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (όλο)
 • Κεφάλαιο 10: ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ (όλο)
 • Κεφάλαιο 11: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ (όλο εκτός από τις παρ. 11.9 έως και 11.10)
 • Κεφάλαιο 12: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ (όλο)
Γενική Ιατρική Χημεία ΙΙ
Α. Από το σύγγραμμα: Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές
Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα
Κεφάλαιο 1: Τα θεμέλια της Βιοχημείας
1.2 Τα θεμέλια της Χημείας
Κεφάλαιο 2: Υδωρ
2.1 Ασθενείς αλληλεπιδράσεις σε υδατικά συστήματα
2.2 Ιοντισμός του ύδατος, των ασθενών οξέων και των ασθενών βάσεων
2.3 Ρύθμιση του pH στα βιολογικά συστήματα
2.4 Το ύδωρ ως δραστική ένωση
2.5 Το υδατικό περιβάλλον είναι κατάλληλο για τους ζωντανούς οργανισμούς
Κεφάλαιο 7: Υδατάνθρακες και γλυκοβιολογία
Το κεφ.7.1 Μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες
Το κεφ.7.2 Πολυσακχαρίτες
Το κεφ.7.3 Πρωτεογλυκάνες, γλυκοπρωτεϊνες
Το κεφ.7.4 Οι υδατάνθρακες ως πληροφοριακά μόρια: o κώδικας των υδατανθράκων
Κεφάλαιο 14: Γλυκόλυση και νεογλυκογένεση
Από το κεφ.14.1 Γλυκόλυση μόνο Παράγραφος 1. (σελ. 462) Φωσφορυλίωση της γλυκόζης.
Το κεφ.14.2 Βιοχημικές οδοί που τροφοδοτούν την γλυκόλυση-Δυσανεξία στη λακτόζη-Γαλακτοζαιμία
Κεφάλαιο 15: Αρχές μεταβολικής ρύθμισης:Γλυκόζη και Γλυκογόνο
Από το κεφ.15.1 Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου στα ζώα μόνο Εισαγωγή (σελ.491) και
Η αποδόμηση του γλυκογόνου καταλύεται από τη φωσφορυλάση του γλυκογόνου (σελ. 492)
Νοσήματα του γλυκογόνου (σελ. 494)
Επίσης τα παρακάτω αρχεία στο eclass.uoa.gr:
 • Σάκχαρα Μουτσάτσου
 • Σημειώσεις Οργανικής Χημείας
Κεφ. 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) & Κεφ. 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) & Κεφ. 5 (5.1, 5.2) από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα
Επίσης τα παρακάτω αρχεία στο eclass.uoa.gr:
 • Δομή του κολλαγόνου
 • Προβλήματα αιμοσφαιρίνης
Κεφ. 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα
Κεφ. 10 (εκτός 10.4) από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα
[Εναλλακτικά: Κεφ. 15 (173-184), Κεφ. 24 (278-279), Κεφ. 26 (304-305), Κεφ. 44 (596-603) από το Σύγγραμμα Harper’s Βιολογική Χημεία: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα]
Κεφ. 11 (11.1, 11.2,11.3) από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα. Επίσης Devlin Tόμος Ι Κεφ. 12
Κεφ. 19 (19.1, 19.2,19.3, 19.4, 19.5) από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα.
Κεφ. 8.1 & Κεφ. 8.2 από το Σύγγραμμα Lehninger (D. L. Nelson & M. M. Cox) «Βασικές Αρχές Βιοχημείας», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη – Αθήνα
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Ακαδ. Έτος 2015-2016
Alberts et al: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, 3η έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2015 Κεφάλαια: 6-10 & 19
Thompson & Thompson, Ιατρική Γενετική, 2η έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2011. Κεφάλαια: 1 έως 19. Εκτός εξεταστέας ύλης είναι οι σελίδες 285-381 και το κεφ.20
Eclass: Συμπληρωματικά από το αναρτημένο υλικό των διδασκόντων του μαθήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις τους
Εργαστήριο: Το μάθημα MED849 και συμπληρωματικά το εγχειρίδιο “Ασκήσεις Βιολογίας”, Ν.Π. Ανάγνου, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη, 2η έκδοση Αθήνα 2014.