Σύνοπτικές σημειώσεις Ιατρικής Στατιστικής

Το παρακάτω αρχείο αποτελεί συνοπτικές σημειώσεις της ύλης του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ όπως αυτή διδάσκεται στο 1ο Εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το αρχείο το δημιούργησε συμφοιτητής μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον δημιουργό που μας επέτρεψε τη δημοσίευσή του.

Δημιουργός: Κωνσταντίνος Μπίστας