Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής & Πτυχιακής Σεπτεμβρίου 2016-17

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016-17

 

Πρόγραμμα Πτυχιακής 2016-17

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση από τη Γραμματεία της Ανατομίας για την εξέταση του μαθήματος της Περ. Ανατομικής ΙΙ – (ΚΝΣ/Αισθητήρια) στην Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017

(Σχόλιο: Η εξέταση του μαθήματος Άσκηση στο Πτώμα μάλλον θα γίνει στις 11/9/2017)