ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2017-2018

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ι.και Ετήσιο Πρόγραμμα

30/3

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ και Ετήσιο Πρόγραμμα

30/3

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι και Ετήσιο Πρόγραμμα

27/4

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ και Ετήσιο Πρόγραμμα

19/3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

20/3

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

7/5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ. και Ετήσιο Πρόγραμμα

26/4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

14/5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ

7/5

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Χειμερινού και Ετήσιο Πρόγραμμα

29/3

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Εαρινού και Ετήσιο Πρόγραμμα

19/3

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι και Ετήσιο Πρόγραμμα

3/5

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ και  Ετήσιο Πρόγραμμα

8/5

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ και Ετήσιο Πρόγραμμα

26/3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι & ΙΙ & Ετήσιο Πρόγραμμα

30/4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ και Ετήσιο Πρόγραμμα

27/4

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

19/3 k 14/5

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Ετήσιο Πρόγραμμα

27/4

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Ετήσιο Πρόγραμμα

9/5

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

20/4

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

20/4

   

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΔΑΪΚΟΣ)    

11/5

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ)

28/3

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΣΥΡΙΓΟΣ)

17/4

Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΠΟΥΜΠΑΣ)

21/3 & 14/5

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ             (καθ. κος ΣΦΗΚΑΚΗΣ)

23/3 & 9/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ              (καθ. κος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ)             

19/3 & 11/5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

 
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΛΙΑΚΑΚΟΣ) 

29/3 & 7/5

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

10/5

Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΑΧΑΙΡΑΣ)      

30/3 & 7/5

Δ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ)        

21/3 & 14/5

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ             (καθ. κος ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

21/3 & 14/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ            (καθ. κος ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ)  

21/3 & 14/5

   
   
   
   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΔΑΪΚΟΣ)    

10/5

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ)

28/3

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΣΥΡΙΓΟΣ)

17/4

Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΠΟΥΜΠΑΣ)

21/3 & 14/5

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ             (καθ. κος ΣΦΗΚΑΚΗΣ)

23/3 & 9/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ              (καθ. κος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ)             

19/3 & 11/5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΛΙΑΚΑΚΟΣ) 

29/3 & 7/5

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

10/5

Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΑΧΑΙΡΑΣ)      

30/3 & 7/5

Δ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ)        

21/3 & 14/5

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ             (καθ. κος ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

21/3 & 14/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ            (καθ. κος ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ)  

21/3 & 14/5

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ                                              (καθ. κα ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

24/4

Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (καθ. κος ΚΕΛΕΚΗΣ)

18/4

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

19/4

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4/5

   

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ΟΥ ΚΑΙ 10ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ)

20/3

Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΛΕΚΑΚΗΣ)

19/3

Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  (καθ. κος. ΜΑΝΩΛΗΣ)

20/3

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Καθ. κος ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ)

30/4

Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Καθ. κος ΠΑΠΙΡΗΣ)

30/4

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κα. ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

11/5

Β΄ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ)

11/5

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ)

25/4

Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κ. ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ)

25/4

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. Κα. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ)

17/4

Β΄ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος Π. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ)

23/4

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

 
Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ   ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)      

26/4

Β΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ   ΚΛΙΝΙΚΗ (Αν. καθ. κος ΜΠΑΜΠΗΣ)                                         

26/4

Γ’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Αν. Καθ. κος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ)

26/4

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

(καθ. κος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ)

26-30/3 & 30/4 – 4/5

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ Ω.Ρ.Λ Κλινική (καθ. κος  ΣΙΣΜΑΝΗΣ)

19/3

Β΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινική (καθ κος ΓΙΩΤΑΚΗΣ)

17/4

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ)

26/3

Β΄ ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ κος ΣΤΕΦΑΝΗΣ)

23/4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

19/4

   
   

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11ΟΥ ΚΑΙ 12ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΔΑΪΚΟΣ)    

30/3 & 14/5

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ)

19/3

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κα ΣΥΡΙΓΟΣ)

16/4 & 30/4

Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΠΟΥΜΠΑΣ)

28/3 & 8/5

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(καθ. κος ΣΦΗΚΑΚΗΣ)

20/3  14/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(καθ. κος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ)             

20/3  14/5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (καθ. κος ΤΣΙΟΥΦΑΣ)             

30/3  11/5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

 (καθ. κος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ)

19/3  14/5

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 
Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΧΡΟΥΣΣΟΣ)         

16-20/4  7-11/5

Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Αν. καθ. κα. ΤΣΟΛΙΑ)

16-20/4  7-11/5

Γ’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                                                        (Αν. καθ. κα ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)

26-30/3  16-20/4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΛΙΑΚΑΚΟΣ) 

30/3 & 11/5

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

2/5

Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΜΑΧΑΙΡΑΣ)      

30/3  30/4

Δ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ κος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ)        

30/3  30/4

Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(καθ. κος ΖΩΓΡΑΦΟΣ)

30/3  8/5

Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι

(καθ. κος ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ)  

21/3  25/4

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

 
Α΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                (καθ. κος ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ )         

26/3  27/4

Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(καθ. κος ΚΡΕΑΤΣΑΣ)

23/3  30/4

Γ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

(καθ. κος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ)

19/3 & 14/5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 
Α’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

19/3  16/4

Β’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (καθ. κος ΔΟΥΖΕΝΗΣ)

19/3 16/4

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ                                                                         (Καθ. Κα. Χ. Σπηλιοπούλου)

23/3  23/4

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή