ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017