Κατανομές & Ωρολόγιο Πρόγραμμα 7ου-8ου Εξαμήνου 2017-18

Επισυνάπτονται παρακάτω οι κατανομές φοιτητών στις κλινικές, όπως ανακοινώθηκαν από την Γραμματεία.