ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Νεότερες ανακοινώσεις εργ/ρίων

Επισυνάπτονται νεότερες ανακοινώσεις με το πρόγραμμα των εργαστηρίων του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, στις οποίες αναφέρεται και το πρόγραμμα για τους φοιτητές με αρ. εργ/ρίου από 241 έως και 290.