Ιατρική Φυσική Ι: Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων 2017-18

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
ΑΣΚΗΣΗ 1η
ΑΣΚΗΣΗ 2η
ΑΣΚΗΣΗ 3η
ΑΣΚΗΣΗ 4η
ΑΣΚΗΣΗ 5η