Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ – Ανακοίνωση Εξετάσεων Επαναληπτικής Σεπτ. & Επί Πτυχίω

Ιατρική Φυσική Ι

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι” (επαναληπτικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017), για τους κανονικούς φοιτητές Ιατρικής εγγραφής 2016 – 2017, τους μεταφορείς εξαμήνων και τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 – 11:00. Τα αμφιθέατρα καθώς και η κατάταξη των φοιτητών σε αυτά θα καθορισθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις να δηλώσουν τα στοιχεία τους σε αλφαβητικούς καταλόγους που υπάρχουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής ή να στείλουν email στη δ/νση: medphys@med.uoa.gr, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 – 9 – 2017.

Επισημαίνεται ότι οι επί πτυχίω καθώς και οι εκτοετείς φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά σε εξετάσεις της ίδιας περιόδου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να βάλουν ρήτρα για το βαθμό τους, παρακαλούνται να το σημειώσουν σε εμφανές σημείο επάνω στην κόλλα τους ή να το δηλώσουν εγκαίρως στη γραμματεία του Εργαστηρίου.

Επισυνάπτεται η εξεταστέα ύλη.

 

Ιατρική Φυσική ΙΙ

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ” (επαναληπτικής περιόδου ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017), για τους κανονικούς φοιτητές Ιατρικής εγγραφής 2016 – 2017, τους μεταφορείς εξαμήνων και τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 – 11:00. Τα αμφιθέατρα καθώς και η κατάταξη των φοιτητών σε αυτά θα καθορισθούν λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις να δηλώσουν τα στοιχεία τους σε αλφαβητικούς καταλόγους που υπάρχουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής ή να στείλουν email στη δ/νση: medphys@med.uoa.gr, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 – 9 – 2017.

Επισημαίνεται ότι οι επί πτυχίω καθώς και οι εκτοετείς φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά σε εξετάσεις της ίδιας περιόδου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να βάλουν ρήτρα για το βαθμό τους, παρακαλούνται να το σημειώσουν σε εμφανές σημείο επάνω στην κόλλα τους ή να το δηλώσουν εγκαίρως στη γραμματεία του Εργαστηρίου.

Επισυνάπτεται η εξεταστέα ύλη.

 

Επί Πτυχίω

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ» περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, για τους επί πτυχίω φοιτητές της Ιατρικής καθώς και για τους φοιτητές του 11ου – 12ου εξαμήνου, θα γίνουν ως ακολούθως:
– ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι, Τρίτη, 5/9/2017, ώρα 10:00 – 12:00
– ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ, Πέμπτη, 14/9/2017, ώρα 10:00 – 12:00

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην αίθουσα 34 (κτήριο 5, ισόγειο). Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Εργαστηρίου ή στην ηλεκτρονική δ/νση: medphys@med.uoa.gr.