Ιατρική Στατιστική: Πρόγραμμα Ασκήσεων 2017-18

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Τρίτη

3-10-2017

άσκηση

1η

Ομάδα *

1-50

Πέμπτη

5-10-2017

 

1η

 

51-100

Παρασκευή

6-10-2017

 

1η

 

101-150

Τρίτη

10-10-2017

 

1η

 

151-200

Πέμπτη

12-10-2017

 

1η

 

201-250

 

 

* Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.


 

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Παρασκευή 13-10-2017 άσκηση

2η

Ομάδα *

101-150

Τρίτη 17-10-2017

 

2η

 

1-50

Πέμπτη  19-10-2017

 

2η

 

151-200

Παρασκευή 20-10-2017

 

2η

 

201-250

Τρίτη 24-10-2017

 

2η

 

51-100

 

 

* Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από  την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

 


1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Πέμπτη

26-10-2017

άσκηση

3η

Ομάδα *

51-100

Τρίτη

31-10-2017

 

3η

 

101-150

Πέμπτη

2-11-2017

 

3η

 

151-200

Παρασκευή

3-11-2017

 

3η

 

201-250

Τρίτη

7-11-2017

 

3η

 

1-50

  

* Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

 


1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Πέμπτη

9-11-2017

άσκηση

4η

Ομάδα *

1-40

141-150

Παρασκευή

10-11-2017

 

4η

131-140

151190

Τρίτη

14-11-2017

 

4η

 

201-250

Τρίτη

21-11-2017

 

4η

 

81-130

Πέμπτη

23-11-2017

 

4η

41-80

191-200

 

* Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.

 

 


1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Τρίτη

28-11-2017

άσκηση

5η

Ομάδα *

61-70

211-250

Πέμπτη

30-11-2017

 

5η

 

1-50

Παρασκευή

1-12-2017

 

5η

71-100

141-160

Τρίτη

5-12-2017

 

5η

 

161-210

Παρασκευή

8-12-2017

 

5η

51-60

101140

 

 * Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.