Εύδοξος: Δηλώσεις και διανομές συγγραμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

Από την ιστοσελίδα του “Εύδοξος”

Οι δηλώσεις και οι διανομές συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ξεκινούν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.