Εύδοξος: Έναρξη Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινής Περιόδου 2017-18

Οι δηλώσεις και οι διανομές συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινούν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Συγκεκριμένα:
Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων “20/03/2018” – “04/05/2018”
Προθεσμία Παραλαβής Βιβλίων από Σημεία Διανομής “18/05/2018”