Εύδοξος: Έναρξη Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινής Περιόδου 2017-18

Οι δηλώσεις και οι διανομές συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινούν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Συγκεκριμένα:
Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων «20/03/2018» – «04/05/2018»
Προθεσμία Παραλαβής Βιβλίων από Σημεία Διανομής «18/05/2018»