Εισακτέοι: Σπουδές και Πληροφορίες

Αντί χαιρετισμού

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών λειτουργεί από το 1837 έχοντας ενεργή δράση στα δρώμενα της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο. Σήμερα το εκπαιδευτικό έργο των 628 Καθηγητών της Σχολής αφορά άνω των 2.500 προπτυχιακών φοιτητών, 3.000 μεταπτυχιακών φοιτητών και 3.000 υποψηφίων διδακτόρων. Το πρόσφατο ερευνητικό έργο συμβάλει ώστε η Σχολή μας να συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών.

Εγγραφές εισακτέων φοιτητών


ΠΡΟΣΟΧΗ Το περισσότερο από το παρακάτω περιεχόμενο αφορά τους Εισακτέους φοιτητές του Ακαδ. Έτους 2016-17, καθώς οι πληροφορίες που θα βρείτε παρακάτω έχουν παρθεί από την περσινή ανακοίνωση της Ιστοσελίδας του Υπουργείου, και από την ιστοσελίδα του Παν/μίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη σελίδα θα ανακοινωθεί με τις φετινές λεπτομέρειες όταν υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.


Οι Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 ξεκινούν από αύριο. Από το Υπουργείο Παιδείας η επίσημη ανακοίνωση.

Από αύριο ξεκινούν οι Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 . Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 – Ηλεκτρονική εφαρμογή

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο πλαίσιο με τίτλο «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.


Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.


Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου, για τις προπτυχιακές σπουδές, είναι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. (Υ.Α. Φ.5/ 114196/Β3/11.10.2011 (ΦΕΚ 2234 τ. Β΄))

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα με δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για όσους το δικαιούνται  χορηγείται στους ενδιαφερομένους, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για τoν σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.

Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους και στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων:

http://academicid.minedu.gov.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων.

 • Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
 • Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο Υπουργός Παιδείας, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των κανονικών ημερομηνιών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας.

Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους:

 • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύμφωνα με το νόμο δύο εβδομάδες, όλες όμως συνήθως επεκτείνονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται:

 • Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου.
 • Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ KAI ΑΡΓΙΩΝ

 • H 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του “OXI” στον ιταλικό φασισμό (Εθνική εορτή).
 • H 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
 • H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή).
 • H 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του τουρκικού ζυγού (Εθνική εορτή).
 • Η Καθαρή Δευτέρα
 • H 1η Mαΐου: Πρωτομαγιά. – Ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών (Εργατική εορτή – απεργία).
 • Του Αγ. Πνεύματος: (Κινητή θρησκευτική εορτή).

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η εφαρμογή My studies (http://my-studies.uoa.gr/) παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δουν και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ), να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.)

Αναλυτικότερα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα:

 • να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, σε κάποια εξεταστική περίοδο ή σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά, με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες
 • να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ)
 • να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο
 • να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, ΔΟΥ κ.ά.).

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω WEB για τους προπτυχιακούς φοιτητές

 • Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οφείλουν, μέσω της ιστοσελίδας http://my-studies.uoa.gr να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματά τους (υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά σε ημερομηνίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της γραμματείας: http://www.grammateia.med.uoa.gr ) για κάθε εξάμηνο, να παρακολουθούν τη βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί κ.α.
 • Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: «Αίτηση Νέου Χρήστη» è «Προπτυχιακοί Φοιτητές»

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας (στο http://webadm.uoa.gr), προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί:

 • Να επιλέξετε: 1450 Ιατρική Σχολή,
 • Να δώσετε το έτος εγγραφής και τον πενταψήφιο κωδικό που σας δόθηκε από τη Σχολή 2012000321 ( 2012 έτος εγγραφής 000321 αρ. μητρώου),
 • Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται).
 • Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας και όχι κάποιο υποκοριστικό, αλλιώς δε θα ενεργοποιηθείτε από το σύστημα.

Στο τέλος της διαδικασίας θα σας δοθούν από το σύστημα οι κωδικοί:

 • Αριθμός πρωτοκόλλου και
 • Αριθμός PIN,

Τους οποίους θα πρέπει να του κρατήσετε σε ασφαλές σημείο.

Δύο (2) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα http://my-studies.uoa.gr και να πληκτρολογήσετε :

Όνομα χρήστη:  smd1200321  (smd τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εγγραφής και τον 5ψήφιο κωδικό που σας έδωσε η σχολή)

Κωδικός:  το pin που σας έχει δοθεί από το Webadm.


Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:

 • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
 • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
 • Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη δήλωση των Συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδια αντίστοιχη δήλωση συγγραμμάτων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Παν/μιου.


Ηλεκτρονική Τάξη

Η Ηλεκτρονική Τάξη (eClass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η ενσωμάτωση των μεθόδων ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής οργάνωσης και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών διευκολύνοντας την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος.


ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY-STUDIES
Οι φοιτητές, κατά το πρώτο διάστημα κάθε εξαμήνου πρέπει να δηλώνουν στην πλατφόρμα mystudies.
uoa.gr τα μαθήματα (Υποχρεωτικά και Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικά) στα οποία επιθυμούν να
εξεταστούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι ημερομηνίες της προθεσμίας δηλώσεων ανακοινώνεται
έγκαιρα από την Κεντρική Γραμματεία της Σχολής. Η σύνδεση στο my-studies.uoa.gr γίνεται με τα
διακριτικά που αναφέρονται παραπάνω, και η δήλωση γίνεται κατόπιν εισόδου στο σύστημα
ηλεκτρονικά. Επιπλέον με την δήλωση, οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν στο συγκεκριμένο σύστημα
και τα μαθήματα στα οποία θα παραλάβουν συγγράματα, παράλληλα με την δήλωση αυτών στο
σύστημα «Εύδοξος».


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το
εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και κατανέμονται σε δώδεκα (12) εξάμηνα.
Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 1ο, 3ο, 5ο, 7ο,
9ο, 11ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου
διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο 2ο,
4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Η εκπαίδευση των φοιτητών της
Ιατρικής Σχολής γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις φροντιστηριακές ασκήσεις, τις
εργαστηριακές ασκήσεις και τις κλινικές ασκήσεις.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η
επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. Η
παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνο
υποχρέωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστημα καταχωρισμού
απουσιών. Παρ’ όλα αυτά, η συστηματική θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή και η άμεση επαφή με το
διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος.
Oι εξετάσεις γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε
καθορισμένη ύλη. Oι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές. Η βαθμολογία των
μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν – δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς
τη χρήση κλασματικού μέρους.
Το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής, περιλαμβάνει σαράντα εννέα (49)
υποχρεωτικά μαθήματα.


ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ως επιλεγόμενα μαθήματα (ή μαθήματα επιλογής) χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο
φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα. O φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει μαθήματα αυτού του
τύπου, ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Αναφορικά με τις εξετάσεις και τη βαθμολογία κάθε μαθήματος επιλογής, ισχύει ότι και στα
υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο μάθημα
και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα. Η
δήλωση του φοιτητή για τα κατ’ επιλογήν μαθήματα ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος που
υποβάλλεται. Το ισχύον πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, περιλαμβάνει 80 κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει τουλάχιστον δώδεκα
(12). Κάθε μάθημα δηλώνεται τουλάχιστον από 30 φοιτητές.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται για ένα εξάμηνο 1,5 ώρα την εβδομάδα
(απογευματινές ώρες) επί 13 εβδομάδες. Η διδασκαλία της 1,5 ώρας την εβδομάδα που γίνεται
χωρίς διάλειμμα αντιστοιχεί σε δίωρο ακαδημαϊκό, δηλαδή 26 ώρες το εξάμηνο. Η διδασκαλία και οι
εξετάσεις του επιλεγόμενου μαθήματος γίνεται εκτός του ωραρίου των Υποχρεωτικών Μαθημάτων
(απογευματινές ώρες) ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη χρόνου τόσο για τους Διδάσκοντες όσο και για
τους φοιτητές (και τους χώρους διδασκαλίας). Επίσης, οι υπεύθυνοι των Επιλεγμένων Μαθημάτων
πρέπει να δηλώνουν πολύ έγκαιρα στη Γραμματεία της Σχολής τις ημερομηνίες διδασκαλίας του
κάθε μαθήματος ώστε να μην γίνονται τις ίδιες ώρες μαθήματα που απευθύνονται στις ίδιες ομάδες
φοιτητών.
Για τα κλινικά κατ’ επιλογήν μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν στην αρχή κάθε εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό) ηλεκτρονικά μέσω
της πλατφόρμας http://my-studies.uoa.gr τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αλλά και να εξεταστούν. Επισημαίνεται ότι όλοι οι
φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν username και password έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στη
φοιτητική τους κατάσταση. Το όριο των δηλώσεων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών μαθημάτων για κάθε εξάμηνο θα αναρτάται με σχετική ανακοίνωση από την
Γραμματεία στην ηλεκτρονική σελίδα ανακοινώσεων της Ιατρικής Σχολής:
www.grammateia.med.uoa.gr.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

Στους φοιτητές διανέμονται δωρεάν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα για τόσο χρονικό διάστημα
όσο προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος,
προσαυξανόμενου κατά δύο (2) έτη. Τα συγγράμματα διανέμονται στους φοιτητές, αφού τα
δηλώσουν στο πρόγραμμα «Εύδοξος».
Συνιστάται στους φοιτητές να παραλαμβάνουν έγκαιρα τα βιβλία (πληροφορίες στη Γραμματεία της
Σχολής).
Δεν δικαιούνται δωρεάν παροχής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων οι φοιτητές που για οποιοδήποτε
λόγο επανεγγράφονται στο ίδιο μάθημα, εφόσον έχουν λάβει τα αντίστοιχα συγγράμματα.


ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙOΥ

Για τη λήψη πτυχίου Ιατρικής απαιτείται η φοίτηση σε 12 εξάμηνα και η επιτυχής εξέταση στα 49
υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σε 12 μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής.
Τρόπος υπολογισμού βαθμού πτυχίου (Απόφαση Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής της 23-5-89).
α) O βαθμός πτυχίου για τους εισαχθέντες φοιτητές μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 υπολογίζεται
από το μέσο όρο των βαθμών επιτυχίας όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών) σε όλα τα εξάμηνα σπουδών.
β) Εφεξής, ο βαθμός πτυχίου, υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμών επιτυχίας όλων των
μαθημάτων
(υποχρεωτικών και επιλογής), διαιρουμένου δια του αριθμού των μαθημάτων.
γ) Δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο του βαθμού του πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων των φοιτητών
που
ενεγράφησαν στην Ιατρική μετά από μετεγγραφή ή κατατακτήριες εξετάσεις και που αναγνωρίσθηκαν
ή απαλλάχθηκαν από το Τμήμα.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές που φοιτούν στα 11ο και 12ο εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης μόνον σε
έως 4 υποχρεωτικά μαθήματα. Πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής.


ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παροχής email στους φοιτητές του τμήματος.
Για την ενεργοποίηση του θα πρέπει οι φοιτητές (για τους νέους θα ενεργοποιείται αυτόματα με την
δημιουργία νέου λογαριασμού κατά την εγγραφή τους στη σχολή) να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
https://webadm.uoa.gr (απαιτείται είσοδος με το λογαριασμό τους στο my-studies) και από την επιλογή
Διαχείριση Υπηρεσιών να διαλέξουν και να ενεργοποιήσουν την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (email).
Το e-mail το οποίο θα έχουν οι φοιτητές είναι της μορφής “username φοιτητή στο my-studies”@uoa.gr
(π.χ smd1234567@uoa.gr)
Οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στο φάκελο students (κάτω από τον Κεντρικό φάκελο του τμήματος),
η διεύθυνση αυτού του φακέλου είναι students@med.uoa.gr. Στο φάκελο αυτόν θα μπορούν να
στέλνουν e-mail όλα τα ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής.
Επίσης οι φοιτητές θα βλέπουν και το φάκελο γενικών ανακοινώσεων (Announcement) και τον
κεντρικό φάκελο του τμήματος (Med).


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα εργαστήρια στα οποία πρέπει να συμμετάσχετε όλοι οι φοιτητές του πρώτου έτους είναι για το Α’ Εξάμηνο
τα εξής:
4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙ Σ ΦΥΣΙΚΗΣ.
τα εργαστήρια είναι τέσσερα , από τα οποία υποχρεωτικά είναι τα 3.
Δικαιολογείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις η απουσία σε ένα απ’ αυτά.
Τα εργαστήρια είναι στο ισόγειο του κτιρίου, όπου βγαίνουν οι ανακοινώσεις της Φυσικής.
site εργαστηρίου φυσικής:
http://mpl.med.uoa.gr
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙ Σ ΧΗΜΕΙΑΣ.
Εργαστήρια Χημείας ΔΕΝ υπάρχουν (με την κανονική έννοια), μόνο όσοι καθηγητές θέλουν κάνουν κάποια
φροντιστήρια, που δεν είναι υποχρεωτικά.
Τα εργαστήρια είναι εκεί ακριβώς που αναρτώνται οι ανακοινώσεις της Ιατρικής Χημείας.
4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙ Σ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.
Χρειάζεστε ποδιά, νυστέρι, γάντια και λαβίδα
(προσοχή,καλύτερα να ζητήσετε ανατομική λαβίδα για να την έχετε και στο 2ο Έτος. Η χειρουργική λαβίδα
πάντως κάνει και αυτή για φέτος).
Ανεβαίνετε τις σκάλες που βρίσκετε στο κτήριο όπου βγαίνουν οι ανακοινώσεις για τη Βιολογία.
Παρουσίες υποχρεωτικές και τις 4 φορές και τα αυτιά σας ανοιχτά…όσο βαρετό και να φαίνεται.. πέρυσι μια
άσκηση έκρυβε θέμα εξετάσεων!

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.


my-smd.gr