Β Εργαστήριο Ακτινολογίας: Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων