Βοήθημα Εξέτασης στα Πλακίδια (Ιστολογία – Εμβρυολογία Ι)

Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό – βοήθημα για την Εξέταση στα Πλακίδια, που αποτελεί μέρος του Μαθήματος της Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Ι το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές του 3ου Εξαμήνου.

Δημηιουργός οδηγού: Νίκος Θεοδωράκης

Σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις είναι ευπρόσδεκτα

mysmd.forum@gmail.com