Βοήθημα Βιολογίας ΙΙ – Γενετικής

Βοήθημα για το μάθημα Βιολογία ΙΙ – Γενετική του 2ου Εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Εξετάσεων κανονικών-μεταφορέων και επί πτυχίω)

Στηρίζεται στη διδακτέα ύλη και καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό, σε συνδυασμό με τις σημειώσεις του forum

Δημιουργός: Merlin (admin@my-smd.gr)

Θα βρείτε το αρχείο εδώ