Βοήθημα Βιολογίας ΙΙ – Γενετικής (Εκδοση 2η – 2019)

Βοήθημα για το μάθημα Βιολογία ΙΙ – Γενετική του 2ου Εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Εξετάσεων κανονικών-μεταφορέων και επί πτυχίω) – Έκδοση 2η

Στηρίζεται στη διδακτέα ύλη και καλύπτει τις απαιτήσεις θεωρούμε σε ικανοποιητικό βαθμό, σε συνδυασμό με τις σημειώσεις του forum

Δημιουργός: Nemesis (mysmd.forum@gmail.com)

Θα βρείτε το αρχείο εδώ