ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-18 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΗΡ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.