Α Εργαστήριο Ακτινολογίας: Κατάσταση Φοιτητών 7ου-8ου Εξαμήνου 2017-2018 & Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 θα ξεκινήσουν στις 26-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αρεταίειο Νοσοκομείο.  

Κατάσταση Φοιτητών 7ου -8ου Εξαμήνου 2017-2018 (ΜΟΝΑ)  πατήστε εδώ.
Κατάσταση Φοιτητών 7ου-8ου Εξαμήνου 2017-2018 (ΖΥΓΑ) πατήστε εδώ.