ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1-5 (ΟΜΑΔΑ 201-250) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00 – ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ 14)

 

Παρασκευή

24-11-2017

άσκηση

1η

Ομάδα *

201-250

Τρίτη

12-12-2017

 

2η

 

201-250

Παρασκευή

15-12-2017

 

3η

 

201-250

Δευτέρα

18-12-2017

4η 10:00-12:00

201-250

Τρίτη

19-12-2017

 

5η

 

201-250

  

* Ο αριθμός της ομάδας προέρχεται από την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.