ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧ. ΤΑΥΤ/ΠΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣ. ΕΓΓΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.