ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ. ΑΚ.ΕΤ. 2017-18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ. ΑΚ.ΕΤ. 2017-18

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση αλλά και βοηθητικό αρχείο με αναλυτικές οδηγίες (Επισημαίνεται ότι από φέτος δεν είναι απαραίτητη και η δήλωση των συγγραμμάτων στο MyStudies παρά μόνο των μαθημάτων. Τα συγγράμματα τα δηλώνεται κανονικά μόνο στον ΕΥΔΟΞΟ )

Παρακαλείσθε να είστε συνεπείς με τις προθεσμίες καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα υπάρχει το περιθώριο επιπλέον παράτασης.

SOS Σημείωση: Προσοχή, για τα κατ΄επιλογήν μαθήματα “Ταξιδιωτική και Διεθνής Ιατρική” με κωδικό 500705 και “Πυρηνική Ιατρική” με κωδικό 500712 , επισημαίνεται ότι είναι μαθήματα που διδάσκονται αποκλειστικά από το 7ο και 9ο εξάμηνο αντίστοιχα και μόνο όσοι φοιτητές βρίσκονται σε αυτά ή μεγαλύτερα εξάμηνα φοίτησης. Τα μαθήματα αυτά έχουν μπει στο πρόγραμμα σπουδών φέτος στο 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα προς διευκόλυνση των φοιτητών για την παραλαβή συγκεκριμένων συγγραμμάτων και μόνο. Προσοχή λοιπόν σε όσους θέλουν να δηλώσουν το μάθημα προς παρακολούθηση να ανήκουν στα σωστά εξάμηνα.