Ανακοίνωση Εξέτασης Περ. Ανατομικής ΙΙ (ΚΝΣ/Αισθητήρια) Επαναληπτικής Σεπτεμβρίου 2017