Ανακοίνωση Εξέτασης Ανατομικής ΙΙ (Άσκηση στο Πτώμα & ΚΝΣ/Αισθητήρια)

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις που υπάρχουν στο ισόγειο στην είσοδο του Εργαστηρίου.

ΚΝΣ/Αισθητήρια

Άσκηση στο Πτώμα