Ανακοίνωση απεργίας

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση (από την ομάδα των πρωτοετών)

Σχετικά με την ανακοίνωση της απεργίας, καλύτερα να επιβεβαιώσουμε με τις έδρες για το αν θα γίνουν μαθήματα ή όχι καθώς κάποιες έδρες θα ακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα των παραδόσεων.