ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ – ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου για κανονικούς-μεταφορείς φοιτητές για τα μαθήματα Φυσική Ι, ΙΙ, Χημεία Ι,ΙΙ και Ψυχολογία.

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Ιατρική Φυσική ΙΙ μεταφέρθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου για τις 2 Οκτωβρίου λόγω της μη διαθεσιμότητας αμφιθεάτρων για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα πτυχιακής καθώς και για κανονικούς-μεταφορείς φοιτητές εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018.